Antybiotyki a mięso drobiowe

Antybiotyki a mięso drobiowe

Warto wiedzieć, że w Polsce obowiązuje zakaz podawania antybiotyków kurczakom, z wyjątkiem sytuacji, gdy w stadzie wystąpi choroba. Leczenie prowadzi się wówczas pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii, a proces ten zawsze musi odbywać się przy zachowaniu okresu karencji dla danego leku. Zgodnie z prawem musi upłynąć odpowiednio dużo czasu od momentu podania leku do chwili uboju – w tym okresie antybiotyk ulega całkowitemu rozkładowi, a jego pozostałości usuwane są z organizmu leczonych ptaków. Co to w praktyce oznacza dla konsumentów? Mięso drobiowe, które trafia do sprzedaży, jest bezpieczne i nie zawiera substancji szkodliwych dla ludzi.