Drób pakowany

Drób pakowany

Mięso na tacce czy luzem? 
Dlaczego warto wybierać drób pakowany?
Bezpośrednie opakowanie mięsa ma wpływ na kilka ważnych dla konsumenta cech:

ŚWIEŻOŚĆ MIĘSA – w tym przypadku wydłużona jest dzięki zastosowaniu zmodyfikowanej atmosfery (mieszanina składników powietrza w zmienionych proporcjach) lub usunięciu powietrza z opakowania. Tak uzyskane środowisko wydłuża świeżość mięsa o kilka do kilkunastu dni, pod warunkiem przechowywania zapakowanego mięsa w odpowiedniej temperaturze (najlepiej od -2⁰C do +4⁰C). Pakowanie mięsa umożliwia rezygnację ze stosowania innych środków konserwujących.

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA – szczelne opakowanie jest swoistą barierą chroniącą mięso przed wtórnym jego zakażeniem podczas dystrybucji i przechowywania. Eliminuje równocześnie zagrożenie, że osocze uwalniające się z mięsa w trakcie przechowywania stworzy w lodówce ryzyko wtórnego zakażenia produktów, niepoddawanych przed spożyciem dodatkowej obróbce termicznej. Informacje umieszczone na etykiecie opakowania jednoznacznie określają termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania oraz przede wszystkim identyfikują pochodzenie produktu. Szczególnie ta ostatnia informacja jest ważna w przypadku stwierdzenia przez producenta lub dystrybutora zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu. W takiej sytuacji pełna identyfikacja produktu pozwala na jego skuteczne wycofanie z rynku lub poinformowanie konsumenta o potencjalnym zagrożeniu.

JAKOŚĆ MIĘSA – w przypadku zapakowanego mięsa, kiedy producent jednoznacznie określa jego pochodzenie, można mieć pewność, że jest ono poddawane bieżącej kontroli jakościowej na każdym etapie produkcji. To także gwarancja, że poza kontrolą prowadzoną przez producenta, nad warunkami produkcji i jakością surowca pod kątem zdrowotnym nadzór sprawuje niezależna służba weterynaryjna. Świadczy o tym umieszczenie na etykiecie znaku elipsy z numerem zakładu, który gwarantuje, że mięso to zostało wyprodukowane zgodnie z restrykcyjnymi unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi w zakresie produkcji żywności.