System HACCP

System HACCP

Czy wiesz, co oznacza napis HACCP na opakowaniach produktów? Skrót pochodzi od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points, co tłumaczone jest jako System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Określenie HACCP na etykiecie stanowi potwierdzenie, że żywność została wyprodukowana zgodnie z systemem zapewniającym bezpieczeństwo i jakość.

Metoda została opracowana w latach 60. XX wieku, by zagwarantować bezpieczeństwo żywności przygotowywanej dla astronautów NASA. W późniejszych latach stała się standardem zatwierdzonym przez Światową Organizację Zdrowia i komisję Kodeksu Żywnościowego.
HACCP polega przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom – podczas wszystkich etapów produkcji i w trakcie obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. Dzięki wdrożeniu przez firmę systemu HACCP konsument może mieć pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna, a jej jakość zawsze taka sama.